manifesto diziler kitaplar yazarlar kategoriler arama iletişim
     
 
 
diziler
edebiyat
şiir
sinema
inceleme

yeni çıkanlar
BİR YADİGAR EJDER KİTABI - Erhan Tuncer
UZAYDA PİKNİK - Arkadi ve Boris Ştrugatski
KİRAZ MEVSİMİ ve SİNEMA BİLETİ - Hakan Savaş

çok satanlar
ENDOKTRİNASYON VE TÜRKİYE'DE TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ - Serdar Kaya
POSTMODERNİZM - Fredric Jameson
YENİ KARA FİLMLER - Selda Tan Özdemir

yayın programı
NİRENGİ KİTAP'TAN ÇAĞRI> - TÜRK SİNEMASI ARAŞTIRMALARI
RETHINKING THE QUR'AN Towards a Humanistic Hermeneutic - Nasr Hamid Ebu Zeyd
READING THE BOSS: Interdisciplinary Approaches to the Works of Bruce Springsteen - Roxanne Harde (Editor), Duncan A. Campbell (Editor)

 
 

 
Murat Güzel. Star, Açık Görüş Eki, 2010-06-20

TOPLUM MÜHENDİSLİĞİNİN CAN DAMARI EĞİTİM

Serdar Kaya, otoriter eğitimden, lider kültüne şanlı tarih propagandalarından kolektif kimlik oluşturma ve ötekileştirme stratejilerine kadar birçok farklı alanda Türkiye’de uygulanan toplumsal mühendislik projelerini çözümlüyor.

Darbeler, toplumsal kısıtlamalar, yasa ve yasaklarla birlikte Türk toplumunun sürekli gündeminde “toplum mühendisliği”. Geniş kitleleri kalıplar içine sokmak, herkesin aynı zihniyet kalıplarını kullanarak düşünmesini sağlamak üzerine geliştirilen toplumsal, eğitsel, psikolojik stratejilerin genel adı olarak toplum mühendisliği kitle veya zihin kontrolünü hedefleyen bir disiplindir.

Zihin kontrolü

Ancak toplum mühendisliğine konu olduğu şekliyle zihin kontrolü biyo-kimyasal işlemlerle değil, sosyal psikoloji ve sosyalizasyon süreçleriyle ilgilenir. İnsanların otorite, kurumlar ve diğer insanlar tarafından tektip düşünmeye nasıl sevk edilebilecekleri, hangi yöntem ve yordamlarla önceden belirlenmiş modele uygun hareket etme ve düşünmelerinin sağlanacağı konularını psikoloji ve sosyolojinin verileriyle irdeleyen Serdar Kaya, otorite, ulus-devlet ve moderniteyi baz alan yaklaşımların toplumsal mühendislik adına yaptıklarını Türkiye’den ve dünyadan çeşitli örnekler eşliğinde inceliyor.

Düşünmekten yoksun

Eğitim ve siyasi sosyalizasyon süreçlerinin insanların tektipleştirilmesinde, benzer şekillerde düşünmesinde, kalıp yargılarla davranmasındaki etkilerini araştırarak Türkiye’nin son 30 yılındaki tartışmalarda önemli yer tutmuş konulara da eğiliyor. Otoriter eğitimden, lider kültüne şanlı tarih propagandalarından kolektif kimlik oluşturma ve ötekileştirme stratejilerine kadar Türkiye’de uygulanan toplumsal mühendislik projelerini çözümlüyor. Fark etmediğimiz, hatta ‘eğitim şart!’ diye olumladığımız birçok sürecin nasıl toplumu türdeş, ‘imtiyazsız ve sınıfsız’ ama aynı zamanda ‘düşünmekten yoksun’ ya da antidemokratik düşünme biçimlerine yatkın hale getirme girişimlerine tekabül ettiğini ortaya koyuyor.

Kürtlerden Alevilere, gayrimüslimlerden Sünnilere on yıllardır Türkiye’de egemen resmi ideolojinin işlediği çeşitli insanlık suçlarının bu unsurların toplumsal hafızalarında tuttuğu yer ve onların kolektif kimliklerinin oluşumuna katkılarını hesaba katan Kaya, Türk toplumunun bir toplum olabilmesinin yolunun da biri popüler, diğeri yeraltına itilmiş çok sayıda fraksiyondan ibaret iki parçaya bölünmüşlükten kurtulmasıyla mümkün olduğunu vurguluyor

 
 
 
   
İLGİLİ KİTAPLAR

"Serdar Kaya, Türk 'eğitim' sisteminin nüfuz edip de köreltemediği nadir zihinlerden birine sahip. Ve dahası, hem siyasete hem de dünyaya doğru değerlerin içinden bakıyor. Yazdıklarına, tek kelimeyle, şapka çıkarıyorum."

Mustafa Akyol / Star gazetesi

"Hegel bizi 'öteki'yle tanıştıralı iki asırdan fazla oldu; Rimbaud 'Ben, bir başkasıdır' diyeli neredeyse bir buçuk asır; Arendt kötülüğün sıradanlığını tarif edeli yarım asrı geçti. Ama 'devlet'

devamı...
   
İLGİLİ KİŞİLER

Serdar Kaya

Siyaset bilimci.

devamı...
   
 
kategoriler
bilimkurgu
din
felsefe
göstergebilim
kadın çalışmaları
edebiyat
| tüm kategoriler
 

eleştiri / tanıtım
ÜÇÜNCÜ ADAMLARA SELAM OLSUN!
2014-11-09
“SİNEMA BİR GEÇİŞ DÖNEMİ YAŞIYOR”
2013-02-01
MANDALİNA KABUĞUNUN KOKUSU FİLM ELEŞTİRİSİ İÇİN ÖLÇÜT OLUR MU?
2013-02-01
YÜZEYDEN DERİNE: FİLDİŞİ KUYU ÜZERİNE
2012-08-02
KARA FİLMLER, MODERN DÜNYANIN DERİN GÖLGELERİ
2012-07-02
FİLDİŞİ KULE DEĞİL, FİLDİŞİ KUYU!
2012-07-02